Číslo zakázky Způsob zadání Datum vypsání
Zadavatel Odbor
Název zakázky
Hodnotící kritéria
Okruh zakázky Investiční záměr
Hodnotící komise
Jméno a příjmení Funkce
Bc. Zuzana Charousová Předseda komise
Ing. František Pilný, MBA Člen komise - místopředseda
Ing. arch. Magdalena Strnadová Člen komise - člen komise
Ing. Petr Pecina Člen komise - člen komise
Adéla Marková Člen komise - člen komise
Minimální nabízená cena Maximální nabízená cena Vybraná cena
Usnesení rady města dne
Vybraný zájemce
Název firmy / adresa Nabídka

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043 1 051 193,54
2. v pořadí
Název firmy / adresa Nabídka

DaD Profi s.r.o.

Palackého 485, Dašice , 53303
25250167 1 563 878,81
Smlouva uzavřena dne Číslo objednávky Konečná cena
Poznámka
Přihlášené firmy
  Název firmy / adresa
1.

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043
2.

DaD Profi s.r.o.

Palackého 485, Dašice , 53303
25250167
Nabídku podaly
  Název firmy / adresa
1.

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043

2.

DaD Profi s.r.o.

Palackého 485, Dašice , 53303
25250167

Schválil VO Převzal