Číslo zakázky Způsob zadání Datum vypsání
Zadavatel Odbor
Název zakázky
Hodnotící kritéria
Okruh zakázky Investiční záměr
Hodnotící komise
Jméno a příjmení Funkce
Ing. Petr Pecina Předseda komise
Ing. arch. Magdalena Strnadová Člen komise
Bc. Zuzana Charousová Člen komise
Minimální nabízená cena Maximální nabízená cena Vybraná cena
Usnesení rady města dne
Vybraný zájemce
Název firmy / adresa Nabídka

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043 329 095,23
Smlouva uzavřena dne Číslo objednávky Konečná cena
Poznámka
Přihlášené firmy
  Název firmy / adresa
1.

WN service s.r.o.

Labská 725, Sezemice, 53304
02687631
2.

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043
Nabídku podaly
  Název firmy / adresa
1.

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043

Schválil VO Převzal