Číslo zakázky Způsob zadání Datum vypsání
Zadavatel Odbor
Název zakázky
Hodnotící kritéria
Okruh zakázky Investiční záměr
Hodnotící komise
Jméno a příjmení Funkce
Martin Dytrt Předseda komise
Gabriela Beranová Člen komise
Libor Štumpf Člen komise
Minimální nabízená cena Maximální nabízená cena Vybraná cena
Usnesení rady města dne
Vybraný zájemce
Název firmy / adresa Nabídka

RENAULT Boháč Milan s.r.o.

Obce Ležáků 814, Chrudim, 53701
25999966 263 636,36
Smlouva uzavřena dne Číslo objednávky Konečná cena
Poznámka
Přihlášené firmy
  Název firmy / adresa
1.

RENAULT Boháč Milan s.r.o.

Obce Ležáků 814, Chrudim, 53701
25999966
Nabídku podaly
  Název firmy / adresa
1.

RENAULT Boháč Milan s.r.o.

Obce Ležáků 814, Chrudim, 53701
25999966

Schválil VO Převzal