Číslo záměru Způsob zadání Datum zveřejnění investičního záměru
Zadavatel Odbor
Předmět záměru
Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky Doba realizace od do
Okruh záměru Stav záměru Počet osob přihlášených přes www
Předběžná cena S DPH / bez DPH
Poznámka
Restaurování kulturní památky bude zahrnovat demontáž a transfer pomníku do ateliéru restaurátora, vybudování nového základu včetně hydroizolace, restaurování pomníku včetně zhotovení kopií pilířků s reliéfy a s vázami, osazení celého díla na nový základ, provedení nové pískovcové dlažby

Litujeme, záměr je již uzavřen, probíhá realizace.