Číslo záměru Způsob zadání Datum zveřejnění investičního záměru
Zadavatel Odbor
Předmět záměru
Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky Doba realizace od do
Okruh záměru Stav záměru Počet osob přihlášených přes www
Předběžná cena S DPH / bez DPH
Poznámka
Vybudování 8 parkovacích stání ze zatravňovací dlažby v místě zatravněné plochy a zrekonstruování stávajícího chodníku v ul. Palackého třída u č.p. 61. Plocha úprav 150 m2. Jedná se o dotační akci.

Litujeme, záměr je již uzavřen, probíhá realizace.