Číslo záměru Způsob zadání Datum zveřejnění investičního záměru
Zadavatel Odbor
Předmět záměru
Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky Doba realizace od do
Okruh záměru Stav záměru Počet osob přihlášených přes www
Předběžná cena S DPH / bez DPH
Poznámka
Součástí prací bude možnost připoložení dalších chrániček optických sítí obchodní společností Omega plus Chrudim s.r.o. a případná spolupráce na přípojkách jednotlivých objektů na Masarykově nám. Převážně se jedná o práce v chodnících ze zámkové dlažby a o 1 překop ul. Husova.

Litujeme, záměr je již uzavřen, probíhá realizace.