Číslo záměru Způsob zadání Datum zveřejnění investičního záměru
Zadavatel Odbor
Předmět záměru
Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky Doba realizace od do
Okruh záměru Stav záměru
Předběžná cena S DPH / bez DPH
Poznámka
Veřejná zakázka podléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a není možné se zde na tento záměr přihlásit. Kompletní informace včetně zadávací dokumentace budou uveřejněny na profilu zadavatele Město Chrudim https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_2.html.