Číslo zakázky Způsob zadání Datum vypsání
Zadavatel Odbor
Název zakázky
Hodnotící kritéria
Okruh zakázky Investiční záměr
Hodnotící komise
Jméno a příjmení Funkce
Ing. Petr Kopecký Předseda komise
Bc. Zdeněk Pavlík Člen komise - člen komise
Aleš Petráň Člen komise - člen komise
Minimální nabízená cena Maximální nabízená cena Vybraná cena
Usnesení rady města dne
Vybraný zájemce
Název firmy / adresa Nabídka

ASORTIS s. r. o.

K Dolíčku 224, Pradubice - Nové Jesenčany , 53002
25931938 241 339,70
2. v pořadí
Název firmy / adresa Nabídka

ISOLAR s. r. o.

Hronovická 663, Pardubice , 53002
27539202 269 963,10
Smlouva uzavřena dne Číslo objednávky Konečná cena
Poznámka
Přihlášené firmy
  Název firmy / adresa
1.

ASORTIS s. r. o.

K Dolíčku 224, Pradubice - Nové Jesenčany , 53002
25931938
2.

ISOLAR s. r. o.

Hronovická 663, Pardubice , 53002
27539202
Nabídku podaly
  Název firmy / adresa
1.

ASORTIS s. r. o.

K Dolíčku 224, Pradubice - Nové Jesenčany , 53002
25931938

2.

ISOLAR s. r. o.

Hronovická 663, Pardubice , 53002
27539202

Schválil VO Převzal