Číslo zakázky Způsob zadání Datum vypsání
Zadavatel Odbor
Název zakázky
Hodnotící kritéria
Okruh zakázky Investiční záměr
Hodnotící komise
Jméno a příjmení Funkce
Ing. Aleš Nunvář Předseda komise
Ing. Soběslav Dušek Člen komise - místopředseda
Bc. Zuzana Charousová Člen komise
Ing. Veronika Straková Člen komise
Iva Dundáčková Člen komise
Minimální nabízená cena Maximální nabízená cena Vybraná cena
Usnesení rady města dne
Vybraný zájemce
Název firmy / adresa Nabídka

PLUTO spol. s r.o.

Novoměstská 960, CHRUDIM, 53701
62060881 1 450 860,00
2. v pořadí
Název firmy / adresa Nabídka

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043 1 625 280,60
Smlouva uzavřena dne Číslo objednávky Konečná cena
Poznámka
Přihlášené firmy
  Název firmy / adresa
1.

PLUTO spol. s r.o.

Novoměstská 960, CHRUDIM, 53701
62060881
2.

L-B stavební s.r.o.

Podfortenská 103, CHRUDIM, 53701
27476570
3.

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043
4.

ADAS spo. s r.o.

Hradištní 1193, Chrudim, 53705
15054039
Nabídku podaly
  Název firmy / adresa
1.

PLUTO spol. s r.o.

Novoměstská 960, CHRUDIM, 53701
62060881

2.

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043

3.

ADAS spo. s r.o.

Hradištní 1193, Chrudim, 53705
15054039

V Y L O U Č E N A

Schválil VO Převzal