Číslo zakázky Způsob zadání Datum vypsání
Zadavatel Odbor
Název zakázky
Hodnotící kritéria
Okruh zakázky Investiční záměr
Hodnotící komise
Jméno a příjmení Funkce
Ing. František Pilný, MBA Předseda komise
Ing. Soběslav Dušek Člen komise - místopředseda
Bc. Zuzana Charousová Člen komise
Ing. Veronika Straková Člen komise
Iva Dundáčková Člen komise
Minimální nabízená cena Maximální nabízená cena Vybraná cena
Usnesení rady města dne
Vybraný zájemce
Název firmy / adresa Nabídka

SAVE CZ s.r.o.

Rváčovská 1639, HLINSKO, 53901
25965778 1 489 064,00
2. v pořadí
Název firmy / adresa Nabídka

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, CHRUDIM, 53701
15053695 1 726 714,91
Smlouva uzavřena dne Číslo objednávky Konečná cena
Poznámka
Přihlášené firmy
  Název firmy / adresa
1.

GEOGARD, s.r.o.

V Průhonech 685, CHRUDIM, 53703
27530043
2.

L-B stavební s.r.o.

Podfortenská 103, CHRUDIM, 53701
27476570
3.

SAVE CZ s.r.o.

Rváčovská 1639, HLINSKO, 53901
25965778
4.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, CHRUDIM, 53701
15053695
Nabídku podaly
  Název firmy / adresa
1.

SAVE CZ s.r.o.

Rváčovská 1639, HLINSKO, 53901
25965778

2.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, CHRUDIM, 53701
15053695

Schválil VO Převzal