Číslo zakázky Způsob zadání Datum vypsání
Zadavatel Odbor
Název zakázky
Hodnotící kritéria
Okruh zakázky Investiční záměr
Hodnotící komise
Jméno a příjmení Funkce
Ing. Jarmila Vojtíšková Předseda komise
Bc.Lubomír Holeka Člen komise - člen komise
Bc. Zuzana Charousová Člen komise - člen komise
Minimální nabízená cena Maximální nabízená cena Vybraná cena
Usnesení rady města dne
Vybraný zájemce
Název firmy / adresa Nabídka

Mopos Communicatons, a.s.

Rokycanova 2798, Pardubice, 53002
26222396 583 220,00
Smlouva uzavřena dne Číslo objednávky Konečná cena
Poznámka
Přihlášené firmy
  Název firmy / adresa
1.

AutoCont Pardubice

Rokycanova 2730, Pardubice, 53002
47676795
2.

Mopos Communicatons, a.s.

Rokycanova 2798, Pardubice, 53002
26222396
3.

CompuNet s.r.o.

Zubatého 295/5, Praha 5, 15000
27608514
Nabídku podaly
  Název firmy / adresa
1.

Mopos Communicatons, a.s.

Rokycanova 2798, Pardubice, 53002
26222396

Schválil VO Převzal