Číslo záměru Způsob zadání Datum zveřejnění investičního záměru
Zadavatel Odbor
Předmět záměru
Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky Doba realizace od do
Okruh záměru Stav záměru Počet osob přihlášených přes www
Předběžná cena S DPH / bez DPH
Poznámka
Rozšíření stávajícího souboru VO v Medlešicích v délce cca 38 m. Podél komunikace budou instalovány celkem 2 ks nových bezpaticových stožárů (výška 6 m) s LED svítidly.

Litujeme, záměr byl zrušen.