Číslo záměru Způsob zadání Datum zveřejnění investičního záměru
Zadavatel Odbor
Předmět záměru
Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky Doba realizace od do
Okruh záměru Stav záměru Počet osob přihlášených přes www
Předběžná cena S DPH / bez DPH
Poznámka
Terénní úpravy a přeložky inženýrských sítí (VN, NN, změna trafostanice, VO, CETIN). Jedná se o část komunikace z betonových panelů a část ul. Na Kopci k č. p. 156.

Litujeme, záměr je již uzavřen, probíhá realizace.