Číslo záměru Způsob zadání Datum zveřejnění investičního záměru
Zadavatel Odbor
Předmět záměru
Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky Doba realizace od do
Okruh záměru Stav záměru Počet osob přihlášených přes www
Předběžná cena S DPH / bez DPH
Poznámka
Zhotovení nové lávky pro pěší a cyklisty. Konstrukce se skládá ze dvou ocelových nosníků 18,3 m. Povrch je z pozinkovaných poloroštů cca 37 m2. Kod CPV: 45221113-7 - Výstavba mostů pro pěší. 45221115-1 - Stavební práce na výstavbě ocelových mostů.

Litujeme, záměr byl zrušen.